Tollfritt.org anbefaler eBay.com

På eBay.com finnes et enormt utbud av varer under tollgrensen på 200 kroner. Husk at på eBay finnes både brukte, men også like mye helt nye varer.
Tollfritt.org vil fremover vise hvordan du kan bruke eBay, og jobbe for å få flere produkter på eBay under 200 kroner.
Hjelp oss med dette arbeidet gjennom å invitere dine venner til tollfritt.org på Facebook.

Øk 200-kronersgrensen for moms og toll på pakker fra utlandet NÅ! – Tollfritt.org For Tollfri Privatimport!

Fremgang for kampanjen Tollfritt.org.
Allerede 1400+ fans på Facebook page siden vi lanserte for 3 måneder siden den 16 august.

I dag 17 november lanserer vi Tollfritt.org som Facebook group.
Bli også med på den, inviter dine venner – budskapet er det samme:

Øk 200-kronersgrensen for moms og toll på pakker fra utlandet NÅ!
http://www.facebook.com/group.php?v=wall&gid=203102187618

Link til page:
http://www.facebook.com/pages/Tollfrittorg-For-Tollfri-Privatimport/137508897124

Gode Linker

Noen gode linker med informasjon om privatimport.

http://forbrukerportalen.no/Artikler/forbrukerrapporten/2004/1095838890.87

Fra artikkelen:

Varer med særavgift

Noen varer betaler vi særavgift for, også når vi importerer. For disse varene gjelder ikke 200-kronersgrensen:

* Sukker
* Sjokolade og sukkertøy
* Drikkevarer som brus
* Alkohol
* Tobakk

#############
Kommentar:

Dette betyr at andre matvarer bør kunne være tollfrie, som for eksempel:

– Chips
– Salte stenger (uten sukker)
– Sukkerfrie sukkertøy?
– Sukkerfrie “sukkervarer” (rettet mot diabetikere mm)?
– Sukkerfri tyggegummi
– Nøtter
– Popcorn
– Mais til popcorn
– Frukt, fruktbaserte varer
– Rosiner, svisker, tørkede aprikoser

Brev som kan sendes til nettbutikker i utlandet

Tollfritt.org har skrevet dette brevet som du oppfordres til å sende til dine favorittnettbutikker i utlandet. Brevet forklarer de særnorske reglene, spesiellt 200 kroners grensen for tollfri import. Brevet viser utenlandske nettbutikker hvordan reglene kan benyttes helt lovlig for maksimal effekt av det tollfrie smutthullet/vinduet på 200 kroner.

Brevet vil bli oppdatert, så send nettbutikkene direkte link til brevet her på tollfritt.org:
www.tollfritt.org/lettertomerchants.pdf

Vi tar gjerne imot feedback på dette brevet.

Vi arbeider også med ytterlige dokumentasjon som kommer:
– Følgebrev (på engelsk og norsk) som skal følge med alle forsendelser.
Dette vil forklare reglene til funksjonærene Tollvesendet og Posten som ofte selv ikke vet hva som gjelder.


Brev som kan sendes til nettbutikker i utlandet.

Tollfritt.org på Facebook – Bli fan og inviter alle dine venner!

Hev grensen for tollfri privatimport fra 200 kroner til 1000 kroner!!

Tollvesendet

200 kroner

1000 kroner

Tollfritt.org – Formål

Dette er første utkast til formål for Tollfritt.org, kommenter gjerne:

Norge er et lite land med begrenset utbud av varer. Samtidig er Norge et av verdens rikeste og dyreste land å leve i. Det er kjent at forhandlere i Norge og utlandet holder høyere priser for samme vare i Norge sammenlignet med andre land fordi det generelle kostnadsnivået er høyt og at forbrukerene har råd til høyere priser.

Tollfritt.org mener at:

– Forbrukere i Norge skal ikke finne seg i høyere priser fordi fohandlere mener vi har råd til det.

– En åpnere, lettere og rimeligere måte for privatpersoner å privatimportere vare vil lede til større utbud og lavere generellt prisnivå i Norge.

– Den Norske Stat trenger ikke inntekter fra toll og moms fra privatpersoners begrensede import til privat bruk.

Tollfritt.org skal derfor:

# 1 Arbeide for tollfri privatimport til Norge.

# 2 Arbeide mot politikere og myndiheter for at minimumsgrensen for tollfri privatimport økes fra dagens 200 kroner til minst 1000 kroner.

# 3 Så lenge grensen er på 200 kroner (1000 kroner for gaver) arbeide for at dette “smutthullet” kan brukes så effektivt som mulig.

# 4 Arbeide for at reglene for privatimport gjøres tydelige og lett tilgjengelige.

# 5 Arbeide for å tilrettelegge informasjon til privatpersoner, myndigheter, posten, tollmyndigheter om reglene for privatimport.

# 6 Arbeide for at forhandlere i utlandet kjenner til og har dokumentasjon for å håndtere de særnorske reglene som 200 kroner grensen og 1000 kroner grensen for gaver, og at de tilpasser sitt tilbud til dette.

# 7 Arbeide for å spre praktisk informasjon og dokumentasjon om hvordan private kan privatimportere fra utlandet for å spare penger, få større utbud, forenkle prosessen.

Praktiske tips og eksempler

Vi samler nå praktiske tips og eksempler for hvordan du kan privatimportere slik at du unngår toll, moms, porto og avgifter.
Vi ønsker å skape en manual for hvordan man går frem. Skriv derfor dine tips og praktiske råd som kommentarer til denne posten.

Noen praktiske tips:
– Det er SELVE VAREN som skal være verdt mindre en 200 kroner. Dvs at porto ikke skal inkluderes. Det er derfor viktig at forhandleren spesifiserer porto.
– Brukte varer er sjablongmessig verdt mindre (så mye som 25-50% mindre eller mer) en nye varer (reglene er uklare). Du kan derfor be om at varen sendes “som brukt”, forsegling på varen brytes, at du sier fra deg garantier, og varene sendes privat og dermed kjøpe varer for “nyverdi” 300-400 kroner tollfritt. (Tollfritt.org planlegger å lage advokatskrevet dokumentasjon på dette som du kan printe fra disse sider og bruke mot Posten og Tollvesendet.)
– Det er lov å gi gaver, selv innefor nærmeste familie. Du kan derfor gi en gave til din samboer på verdi intill 1000 kroner, om denne varen er sendes “som brukt” kan “nyverdien” da være intill 2000 kroner.

Tollfritt.org – Organisasjon For Tollfri Privatimport Til Norge

Tollfritt.org arbeider for tollfri privatimport til Norge.

I dag må all privatimport med verdi over 200 kroner tollbehandles. For de fleste varer må det da betales moms på 25% samt ofte administrasjonsgebyr for tollbehandlingen. Resultatet er at privatimport blir svært dyrt og medfører ekstraarbeid for den enklelte.

Tollbehandling av privatimport i Norge medfører unødvendige ekstrakostnader for den enkelte og bidrar til at Norge har verdens høyeste kostnadsnivå.

Inntektene Staten får på toll og momsbehanding av privatimport er minmale, men medfører betydelige ekstrakostnader for den enkelte. Norge er dessuten verdens rikeste land og Staten trenger ikke inntekter fra tollbehandling av privatimport.

Vårt minstekrav er at 200-kroners grensen for moms på pakker fra utlandet økes fra dagens 200 kroner til minst 1000 kroner.